Rezultati II. kolokvija iz kolegija Informatika i statistika (10.6.2014.)

Rezultati II. kolokvija iz kolegija Informatika i statistika (10.6.2014.)

II. kolokvij položili su sljedeći studenti:
Ime                   Prezime              Postotak
Martina             Barbarić              90%
Karla                 Radovanović       87%
Petra                 Mišković             80%
Višnja               Novaković          80%
Dijana               Čerkez                78%
Mateja               Perić                   78%
Matea                Jerković              75%
Iva                    Žutac                   70%
Iva                    Ivanković             68%
Dragana           Banović                65%
Ana                  Bokšić                 65%
Marijana           Šimić                   65%
Jozefina           Vukadin               63%
Milka               Vrdoljak              62%
Ivan                 Vlaho                  55%
Daniela            Marević              50%

Ostali studenti nisu zadovoljili.

II. kolokvij iz kolegija Informatika položili su sljedeći studenti:
Ime           Prezime           Postotak
Lidija        Ladan             100%
Mia          Marić                50%
 

Studijske grupe