Rezultati ispita: Marginalne skupine u društvu

Rezultati ispita: Marginalne skupine u društvu (Socijalni rad)
Ispit održan: 12.06.2014. godine
Položili su:
1. Josipa Zelenika – 3
2. Joka Zrno – 3
3. Martina Raguž – 2
4. Aleksandra  Milošević – 4
5. Tina Krstičević – 3
6. Nikolina Nikolac  - 4
7. Dolores Schmuch – 3
8. Nedjeljka Čotić – 3
9. Ivana Mišić – 2
10. Martina Stipić – 3
11. Marija Goreti Ćorić – 2
12. Mila Ivković – 3
13. Tamara Galov – 2
14. Josipa Vujčić – 3
15. Ivan Ćorić – 2
16. Josipa Bradarić – 2
17. Leo Bošković – 2
18. Lucijana Ivković – 3
19. Josipa Vujinović – 3
20. Goran Pandža – 3
21. Iva Vukša – 3
22. Ivona krišto – 3
23. Sonja Tandara – 3
24. Josipa Krešić – 3
25. Dragana Rajković – 3
26. Katarina Bošnjak – 3
27. Martina pulić – 4
28. Mirjana Knežević – 4
29. Magdalena Grčević – 4
30. Ines Putica – 4
31. Ana Medak – 4
32. Nera Gojak – 2
33. Veronika Soldo - 2

Studijske grupe