Komparativna politika – rezultati ispita (12.6.14.)

Komparativna politika – rezultati ispita (12.6.14.)

Ispit su položili:

BABIĆ, BLAGICA – 2
BEŠLIĆ, MARIO – 2
BOBAN, DRAGICA – 3
ČARAPINA, MONIKA – 4
ĆERDIĆ, HRVOJE – 2
DUVNJAK, MILA – 3
JUKIĆ, KATARINA – 2
KUKIĆ, IVAN – 3
MARELJA, JOSIP – 2
MATIĆ, MATE – 3
MOSTARAC, MARIJA – 2
MUSTAPIĆ, ZVONIMIR – 2
PEHAR, JOSIP – 2
RAJIČ, MARTINA – 2
RAJKOVIĆ, GABRIJELA – 5
ŠARAVANJA, DARIO – 2
ŠIMIĆ, DANIELA – 3
ŠUŠNJAR, ANTE – 5
VEGO, MARTINA – 2
ZOVKO, DANIJEL – 2.

Ostali studenti nisu zadovoljili kriterij prolaznosti.
O unosu ocjena biti ćete naknadno obaviješteni.

Studijske grupe