Antička i srednjovjekovna politička filozofija - rezultati ispita

Pismeni su ispit iz kolegija Antička i srednjovjekovna politička filozofija (10. 6. 2014.) položili:

BIŠKO, Nikolina

BOBAN, Katarina

SUŠAC, Nada

 

Uvid će u testove i upis ocjene biti održan 17. 6. 2014. u 9 h – ured 33

Studijske grupe