Filozofija novog vijeka I

Usmenom ispitu iz kolegija Filozofija novog vijeka I (26. 4. 2017.) može pristupiti:

1.     Penava, Drina

Usmeni će ispit biti održan 27. 4. 2017. u 10:30 h – ured 33

Studijske grupe