Rezultati pismenog ispita iz Uvoda u povijest umjetnosti


PISMENI ISPIT IZ UVODA U POVIJEST UMJETNOSTI
ODRŽAN 12. lipnja 2014.

Položili su:
1. Andrija Sivrić 16/24 dobar (3)
2. Anđelka Ćeškić 16/24 dobar (3)
3. Katarina Prskalo 13,5/24 dovoljan (2)
4. Ivana Karačić 13/24 dovoljan (2)

Nisu položili:
1. Ivana Pavić 9,5/24
2. Blanka Bošnjak 8/24

Minimalan broj bodova za prolaz iznosi 13

Tomislav Ćavar, viši asistent

Studijske grupe