Rezultati ispita iz Latinskog jezika 1, održanog 26.4.2017.

Rezultati ispita iz kolegija Latinski jezik 1 (tal), održanog 26.4.2017.

Drugi kolokvij

Položili su:

Pehar, Tomislav

Zovko, Marija

Perić, Kristina

Vasilj, Marija

 

Upis ocjena i uvid u rad održat će se u ponedjeljak, 8.5.2017., u 9:00, u uredu 44.

doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe