Rezultati kolokvija iz Latinskog jezika 2, održanog 26.4.2017.

Rezultati prvog kolokvija iz kolegija Latinski jezik 2 (tal), održanog 26.4.2017.

Položili su:

Krišto, Milka

Smoljan, Barbara

Duvnjak, Helena

Perić, Monika (Anto)

Pehar, Mateja

 doc. dr. sc. Luciana Boban

Studijske grupe