Rezultati ispita iz kolegija Socijalna demografija, Socijalna politika, Europske socijalne politike i Liderstvo i menadžment u socijalnom sektoru

Rezultati ispita iz kolegija Socijalna demografija, Socijalna politika, Europske socijalne politike i Liderstvo i menadžment u socijalnom sektoru

SOCIJALNI RAD
Ispit iz Socijalne demografije održan 12. lipnja 2014.godine položili su:
1. Alvir Josipa…………………….dobar (3)
2. Boban Ivana ……………………dobar ( 3)
3. Franjičević Anita……………..dobar (3)
4. Galić Mrtina…………………….dobar(3)
5. Kovilić Milivoj………………….dovoljan (2)
6. Slišković Matej…………………dovoljan (2)

Usmeni ispit će se održati 30.lipnja 2014. U 15 sati.
  PISMENI  ISPIT  IZ  „SOCIJALNE POLITIKE“  položili su:
      1. Josip Visković ..............................................................    dovoljan (2) (7,0)
      2. Mirela Ćuk ....................................................................   dovoljan (2) (6,0)
      3. Ana Dominiković .............................................................dovoljan (2) (6,0)
      4. Kristijan Brekalo......................................................       dovoljan (2) (6,0)
      5.Marta Čagalj .............................................................      dovoljan (2) (6,0)
         Usmeni ispit će se održati 30.lipnja 2014. U 15 sati.

PISMENI ISPIT  IZ „EUROPSKE SOCIJALNE POLITIKE“ položili su:
1. Vanja Đikanović ................................................. vrlo dobar (4) (9,0)
2. Tina Taslak ............................................................ dovoljan (2) (6,0)
3. Antonija Lončar ..................................................... dovoljan (2) (6,0)
4. Ivana Knez ............................................................. dovoljan (2) (7,0)
5. Arbnora Ademi .......................................................dovoljan (2) (6,0)
6. Gabriela Beljo ........................................................      dobar (3) (8,0)
7. Marjana Perutina .....................................................    dobar (3) (7,5)
8. Ružica Sabljić .........................................................dovoljan (2) (6,0)
9. Martina Bevanda .....................................................dovoljan (2) (6,5)
10.  Nina Burela ...........................................................dovoljan (2)  (6,0)
11.  Anita Bošnjak ..........................................................   dobar (3) (7,5)
12.  Ante Čondrić ..........................................................dovoljan (2) (6,5)
13.  Mira Mandurić .......................................................dovoljan (2) (6,0)
Usmeni ispit za studente koji su položila na predroku i prvom roku će se održati nakon drugog pismenog  ispitnog roka.

Ispit iz Liderstva i menadžmenta u socijalnom sektoru položili su:

1. Sandra Lučić- Čović……………..dobar (3)
2. Matea Sentić……………………….dobar (3)
3. Antonija Raguž…………………….dobar (3)
4. Ana Trogrlić……………………….dovoljan(2)
5. Ivana Muhoberac…………………v.dobar (4)
Upis ocjena će se održati 30.lipnja 2014. godine u 16:00 sati.

Studijske grupe