Didaktika i Opća pedagogija- rujanski ispitni rokovi

Rujanski ispitni rokovi za kolegije Opća pedagogija i Didaktika:

 

Opća pedagogija- 1. i 15. rujna u 11h

Didaktika- 3. i 17. rujna u 12h

Studijske grupe