Politički sustavi – pismeni predispit (18.6.14.)

Politički sustavi – pismeni predispit (18.6.14.)

Položili su:
FILIPIĆ, BORIS – 3
MARKOTA, MARIJA – 3
MILIČEVIĆ, VALENTINA – 2
PALAC, MARTINA – 2
SESAR, ANA – 4
VASILJ, IVANA – 2
VUKOJA, KATARINA – 2.
 

Studijske grupe