Rezultati iz kolegija Latinska patristika

REZULTATI ISPITA IZ LATINSKE PATRISTIKE, ODRŽANOG 16.6.2014.

POLOŽILA JE:

Banoža, Ivana 80 b.

NISU POLOŽILI:

Biljaka, Suzana 35 b.

Barbir, Monika 0 b.

Perić, Vladenka 0 b.

Vukoja, Josipa 0 b.

Studijske grupe