Suvremena političko-filozofska misao II - rezultati ispita

Pismeni su dio ispita iz kolegija Suvremena političko-filozofska misao II (17. 6. 2014.) položili_e:

ČULJAK, Marin          

ĆUBELA, Ivan            

MARINOVIĆ, Matea   

BOBAN, Dragica         

ČARAPINA, Monika   

PAŠALIĆ, Anđa          

SUČIĆ, Jelena              

LEKO, Goran              

RAJKOVIĆ, Gabrijela 

LONČAR, Mate           

PAVIĆ, Krešimir         

VRLJIĆ, Ivan               

ZOVKO, Ivan              

PEHAR, Josip             

JURIĆ, Ivan                          

GLAVAŠ, Sanja          

VIDOVIĆ, Anja           

MADUNIĆ, Mario       

 

Usmeni će dio ispta biti održan 24. 6. 2014. u 13 h – ured 45

 

 

Studijske grupe