Rezultati ispita održanog 16. lipnja 2014. kod doc. dr. Marije Musa

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik – jezične vježbe položili su sljedeći studenti:

 1. MARICA VUJEVIĆ
 2. ANTON TADEJ ŽUŽUL
 3. ANA-MARIJA TOMIĆ
 4. ANA BOKŠIĆ
 5. PETRA ALEBIĆ
 6. MAJA TIRIĆ
 7. PAULA BOROVAC
 8. TAMARA KREŠIĆ
 9. ANITA FRANJIČEVIĆ
 10. IVONA BEKIĆ
 11. VESNA GLAVINIĆ
 12. VALENTINA VRLJIĆ

Pismeni dio ispita iz kolegija Osnove kulture izražavanja hrvatskoga jezika položili su sljedeći studenti:

 1. DAJANA IVANKO
 2. FRANKA KRIČKA
 3. NATALIJA IVIČEVIĆ
 4. IVANA RADOŠ
 5. IVANA PRIPUZ-BARTULOVIĆ
 6. KARLA RADOVANOVIĆ
 7. MATEA RAJKOVIĆ
 8. JOZEFINA VUKADIN
 9. LUCIJANA IVKOVIĆ
 10. NADA MILAS
 11. SANJA BENCUN
 12. BLANKA RELOTA
 13. ANA MARUŠIĆ
 14. VIŠNJA NOVAKOVIĆ
 15. DAJANA MAJSTOROVIĆ
 16. KATARINA JONJIĆ
 17. MARTINA GALIĆ
 18. GABRIELA AKRAP
 19. DAJANA ŠILJEG
 20. IVANA MIRKO
 21. MARINELA BEBIĆ
 22. ANTONIA GOLEŠ
 23. IVA ŽUTAC
 24. PETRA MIŠKOVIĆ
 25. ANTONIJA ŠARČEVIĆ
 26. ELINOR JOVANOVIĆ
 27. ANA STANIĆ
 28. JOSIPA DŽIDIĆ
 29. BARBARA BATARILO
 30. ANAMARIJA BUKMIR
 31. JELENA PAŽIN
 32. IVAN REZO
 33. LUCIJA PAVLOVIĆ
 34. DOLORES PRUSAC
 35. IVANA BEGIĆ
 36. JAGODA OSTOJIĆ
 37. MARIJA MATIĆ
 38. MARTINA VRANJEŠ
 39. MATEJ SLIŠKOVIĆ

Usmeni ispit održat će se u utorak, 24. lipnja 2014. u 11.30.

Studijske grupe