Rezultati ispita kod prof. dr. sc. Zorana Tomića

 REZULTATI ISPITNOG ROKA-(16.6.2014.) – prof.dr.Zoran Tomić
POLITIČKI MARKETING

POLOŽILI SU:
1. VEDRAN VOLAREVIĆ          2
2. IVANA BEROŠ                     -2
3. TEA LUKIĆ                           3
4. ANTONIA KLANAC               4
5. INES PUŠIĆ                          +2
6. KARLO PIŠKOVIĆ                 +2
7. IVANA PANDŽA                    +2
8. ANDREA PEŠUT                     3
9. TEA BEVANDA                       2
10. EMA MARKIĆ                         2
11. IVANA MUSIĆ                       3
12. IVANA BAKULA                      2
13. BORIS BOŠNJAK                     3
14. IVANA PRLIĆ                          2
15. MARTINA ŠUŠAK                  -2
16. MARKO ZORIĆ                      +2
17. ARMAN ZALIHIĆ                     4
18. VALENTINA MARIĆ                2
19. ILIJA KNEŽEVIĆ?                    +3
20. MAJA LJUBIĆ                         +2
21. DRAGAN BRADVICA              +2
22. MARTINA OREČ                       2
23. ESTERA MIKULIĆ                    +3
24. KATARINA VUKOJA                  2
25. MAGDALENA BARNJAK          3
26. MAJA ZIDAN                        +2
27. BERNARDA PRIMORAC           2
28. ANTE LEKO                            2
29. IVAN MIKULIĆ                        2
30. MARINELA MERDŽAN             2
31. SANJA TROGRLIĆ                    -2
32. TONI BEGOVIĆ                         2
33. DAMIR IVANKOVIĆ                 -2  

II.DIO –POLITIČKI MARKETING
POLOŽILI SU:
1. IRENA PINJUŠIĆ           5
2. ILIJA MARKOV             2
3. IVANA ŠARAVANJA     2
4. SUZANA LOGARA        2
5. BRANIMIR GALIĆ         3 
6. MIHAELA ŠARAC          2

POLITIČKO KOMUNICIRANJE
POLOŽILI SU:
1. JELENA ĐEREK

POLITIČKI ODNOSI S JAVNOŠĆU
Položili su:
1. Iva Skoko        4

UVOD U ODNOSE S JAVNOŠĆU
Položili su:
1. Marija   Lukenda             2
2. Berka Čović                     +4
3. Dražen Malić                     3

• Usmeni dio ispita održati će se u utorak (24.6.2014.) u 13.00 sati / kabinet br.54.
 

Studijske grupe