Vanjska i sigurnosna politika EU - upis ocjena

Upis ocjena za sve studente koji su položili kolegij Vanjska i sigurnosna politika EU održat će se u petak 27. lipnja u 9 sati.

Studijske grupe