Socijalna medicina - rezultati ispita

Socijalna medicina

Pismeni dio položili su:

1.             3533

2.             4788

3.             4781

4.             3855

5.             4757

6.             3854

7.            4410

8.            4778

9.             5103

10.                      3471

11.                      4758

12.                      4734

13.                      3304

14.                      3516

15.                      4374

16.                      4756

17.                      3981

18.                      4398

19.                      4772

20.                      4753

21.                      4382

22.                      4403

23.                      4764

Usmeni dio ispita će se održati u četvrtak 26.06.2014 u 12:30h

Svi studenti mogu provjeriti svoje pismene radove.

 

Studijske grupe