Rezultati ispita iz kolegija Fonetika i fonologija hrvatskoga standardnog jezika

Studenti koji su pristupili pismenom dijelu ispita iz Fonetike i fonologije hrvatskoga standardnog jezika 16. lipnja 2014. mogu pristupiti usmenom dijelu ispita nakon drugog ispitnog roka (u vrijeme usmenog ispita).
doc. dr. Marija Musa

Studijske grupe