Rezultati ispita iz kolegija Ljudska prava i socijalni rad (25.06.2014.)

Rezultati ispita iz kolegija Ljudska prava i socijalni rad (25.06.2014.)
Studenti koji su položili ispit:
1. Arežina, Nikolina 4
2. Bagarić, Ana 3
3. Bežovan, Ana 2
4. Cavor, Lorena 2
5. Ćosić, Josipa 2
6. Marić, Valentina 2
7. Papak, Ana 2
8. Perić, Radmila 3
9. Šarac, Ljubica 2
10. Zeljko, Anja 3
Napomena: Studenti koji žele izvršiti uvid u rad mogu to učiniti u petak, 04.07.2014. godine u 11,30 sati u uredu 58.

Studijske grupe