Motivacija za učenje- termini nastave

Nastava iz kolegija Motivacija za učenje održava se petkom, u terminu od 9.45-13.00h (2P+2S), u amfiteatru Sokrat.

STUDIJSKE GRUPE