Rujanski ispitni rokovi za C izborne kolegije

RUJANSKI ISPITNI ROKOVI ZA C IZBORNE KOLEGIJE

 

Preddiplomski studij

Naziv kolegija

Nastavnik / suradnik

Jesenski ispitni rokovi

Osnove psihologije

dr. sc. Kristina Sesar, izv. prof.

4. 9. u 9,00

18. 9. u 9,00

Međuljudski konflikti i njihovo rješavanje

dr. sc. Iko Skoko, red. prof.

2. 9. u 12,00

16. 9. u 12,00

Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije

dr.sc. Marko Odak, doc.

3. 9. u 10,00

17. 9. u 10,00

Britanska kultura i civilizacija

dr.sc. Ivona Šetka-Čilić, doc.

6. 9. u 10,00

20. 9. u 10,00

Hrvatska katolička  književnost

dr. sc. Marina Kljajo-Radić, doc.

3. 9. u 12,00

18. 9. u 12,00

Hrvatski kulturni i politički identitet

dr. sc. Marko Tokić, doc.

5. 9. u 14,00

19. 9. u 14,00

Ćirilica u hrvatskim krajevima

 

dr. sc. Šimun Novaković, doc. / Ružica Tolić, v. asist.

10. 9. u 12,00

24. 9. u 12,00

Francuski jezik 1 i 2

dr.sc. Tomislav Frleta, doc./ Maja Ćužić, asist.

3. 9. u 14,00

17. 9. u 14,00

Pedagoška komunikacija

dr. sc. Anita Zovko, red. prof./ Tanja Zelenika, v. asist.

2. 9. u 12,00

16. 9. u 12,00

Odgoj i obrazovanje u praksi

dr. sc. Dijana Vican, red. prof./ Marija Krešić, v.asist.

6. 9. u 13,00

20. 9. u 13,00

Multimedijska didaktika

dr. sc. Ines Blažević, doc.

 

14. 9. u 11,00

28. 9. u 11,00

Akademsko pismo

dr. sc. Ivica Musić, izv. prof./Mate Penava, v.asist.

2. 9. u 14,00

16. 9. u 14,00

Teorija konflikata

dr. sc. Davorka Topić-Stipić, doc.

2. 9. u 12,00

16. 9. u 12,00

Antička mitologija

dr. sc. Luciana Boban, izv. prof. /Jelena Jurčić, v. asist.

2. 9. u 10,00

16. 9. u 10,00

Jezične i govorne teškoće u nastavi

dr. sc. Helena Dragić, doc.

3. 9. u 13,00

17. 9. u 13,00

Hrvatski jezik i pisma u srednjem vijeku

dr. sc. Šimun Novaković, doc. / Ružica Tolić, v. asist.

10. 9. u 12,00

24. 9. u 12,00

Osnove informacijske pismenosti

dr. sc. Sonja Špiranec, izv. prof. / dr. sc. Andrea Miljko, doc.

6. 9. u 10,00

20. 9. u 10,00

Književnost i historiografija

dr. sc. Iva Beljan Kovačić, izv. prof.

9. 9. u 11,00

23. 9. u 11,00

Kršćanske teme u umjetnosti

dr. sc. Tatjana Mićević – Đurić, doc. / Valerija Soldo Rešetar, v. asist.

5. 9. u 13,00

19. 9. u 13,00

Muzeologija i zaštita kulturne baštine

N.N. /Marin Ivanović, v.asist.

30. 8. u 10,00

13. 9. u 10,00

Mediji i zaštita maloljetnika

dr. sc. Ilija Musa, izv. prof.

4. 9. u 8,00

18. 9. u 8,00

Osnove kineskoga jezika 1 i 2

Xiukun Meng, lektorica

11. 9. u 9,30

26. 9. u 9,30

Metodologija istraživanja u obrazovanju

dr. sc. Kristina Sesar, izv. prof. / dr. sc. Ivona Čarapina-Zovko, v. asist.

5. 9. u 10,00

19. 9. u 10,00

Odgoj osobnosti

dr. sc. Dijana Vican, red. prof./ Marija Krešić, v.asist.

6. 9. u 13,00

20. 9. u 13,00

Dječja književnost

dr. sc. Marija Vasilj, doc.

26. 8. u 10,00

9. 9. u 10,00

Digitalna obrada teksta i slike

dr. sc. Nives Mikelić Preradović, izv. prof. / Mateo Jurčić, v. asist.

6. 9. u 10,00

20. 9. u 10,00

Medijska pismenost

dr. sc. Ivana Sivrić, doc.

13. 9. u 11,00

27. 9. u 11,00

Mediji i rodne uloge

dr. sc. Martina Planinić, doc.

6. 9. u 10,00

20. 9. u 10,00

Hrvatska povijest

dr. sc. Dijana Korać, izv. prof.

5. 9. u 10,00  19. 9. u 10,00

Spomenička baština Hercegovine

dr. sc. Tatjana Mićević Đurić, doc.

4. 9. u 9,00

18. 9. u 9,00

Interkulturalno razumijevanje

dr. sc. Mile Lasić, izv. prof.

13. 9. u 9,00

27. 9. u 9,00

Riječ i slika

dr. sc. Ivana Lazarević, doc./ Barbara Martinović, asist.

9. 9. u 11,00

23. 9. u 11,00

Filozofija znanosti

dr. sc.  Zoran Primorac, red. prof.

 

6. 9. u 10,00

20. 9. u 10,00

Književnost i teatar

dr. sc. Perina Meić, izv. prof. /Tina Laco, v. asist.

10. 9. u 10,00

24. 9. u 10,00

Opća slavenska arheologija

dr. sc. Tomislav Fabijanić, doc. / dr. sc. Nina Čuljak, v. asist.

13. 9. u 12,00

27. 9. u 12,00

Diplomski studij

Naziv kolegija

Nastavnik / suradnik

Jesenski ispitni rokovi

Informacijske tehnologije u obrazovanju

dr. sc. Andrea Miljko, doc.

3. 9. u 11,00

17. 9. u 11,00

Medijacija

dr. sc. Davorka Topić-Stipić, doc.

2. 9. u 12,00

16. 9. u 12,00

Priroda Bildungsromana

dr. sc. Anđelka Raguž, doc.

6. 9. u 14,00

20. 9. u 14,00

Domovinski rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (1991.-1995.)

dr. sc. Žarko Dugandžić, doc.

28. 8. u 12,00

18. 9. u 12,00

Govorništvo

dr. sc. Helena Dragić, doc.

3. 9. u 13,00

17. 9. u 13,00

Stvaranje i širenje osmanske kulture

dr. sc. Dijana Pinjuh, doc.

5. 9. u 10,00

19. 9. u 10,00

Osnove etnologije i folkloristike

dr. sc. Damir Zorić, doc. / Ivica Kipre, asist.

6. 9. u 13,00

20. 9. u 13,00

Civilno društvo

dr. sc. Davorka Topić-Stipić, doc.

2. 9. u 12,00

16. 9. u 12,00

Francuski jezik i kultura

dr.sc. Tomislav Frleta, doc./ Maja Ćužić, asist.

3. 9. u 14,00

17. 9. u 14,00

Katolička Crkva u Hercegovini 1945.-1966.

dr. sc. Marina Beus, doc.

9. 9. u 11,00

23. 9. u 11,00

Osnove kineskoga jezika 1 i 2

Xiukun Meng, lektorica

11. 9. u 9,30

26. 9. u 9,30

Stilovi hrvatskoga jezika

dr. sc. Helena Dragić, doc.

3. 9. u 13,00

17. 9. u 13,00

Projekti EU fondova

dr. sc. Mirjana Milićević, doc.

11. 9. u 13,00

25. 9. u 13,00

Latinitet BiH

dr. sc. Luciana Boban, izv. prof. /Jelena Jurčić, v. asist.

4. 9. u 10,00

18. 9. u 10,00

Sveti Franjo u umjetnosti

dr. sc. Tatjana Mićević - Đurić, doc. / Valerija Soldo Rešetar, v. asist.

5. 9. u 13,00

19. 9. u 13,00

Filozofija ljudskih prava

dr. sc. Dejan Vanjek, doc.

6. 9. u 18,00

20. 9. u 18,00

 

 

 

STUDIJSKE GRUPE