Potpis iz kolegija i upis ocjene/Riječ i slika

Studenti/ce koji/e su položili/e ispit iz kolegija Riječ i slika trebaju donijeti indeks u četvrtak, 12.9.  u 12:20 (učionica 26) radi potpisa i upisa ocjene. 

STUDIJSKE GRUPE