Psihologija odgoja i obrazovanja- odgoda predavanja

Predavanja predviđena za 10. listopada (oba termina) odgađaju se do daljnjeg.

Studenti će naknadno biti obaviješteni o terminu nadoknade. 

STUDIJSKE GRUPE