Predavanje iz kolegija Osnove španjolskog jezika 2

Uvodno predavanje iz kolegija Osnove španjolskog jezika 2 održat će se u ponedjeljak, 15. 3. 2021., u 16:30 preko Google meeta:

 https://meet.google.com/aha-fnbg-jod

STUDIJSKE GRUPE