Didaktika - obavijest o nastavi

RASPORED PREDAVANJA PROD. DR. ANITE ZOVKO  IZ DIDAKTIKE

PRVI DAN - ČETVRTAK 18.03.2021.

18.03. četvrtak od 14.00 do 16.00 h prva grupa - od prezimena sa početnim slovom A do K (uključujući i K) u amfiteatru V. Klaić.

18.03. četvrtak od 16.30 do 18.30 h druga grupa- od prezimena sa početnim slovom L do kraja abecede u učionici broj 27.

DRUGI DAN- PETAK 19.03.2021. grupe se rotiraju

19.03. petak od 14.00 do 16.00 h druga grupa od prezimena sa početnim slovom L do kraja abecede u amfiteatru V. Klaić.

19.03. petak od 16.30 do 18.30 h prva grupa od prezimena sa početnim slovom A do K (uključujući i K) u amfiteatru V. Klaić.

 

STUDIJSKE GRUPE