Didaktika - obavijest o nastavi

Prof. dr. Anita Zovko održat će nastavu iz kolegija Didaktika 18. i 19. 5. u amf. V. Klaić. 

RASPORED NASTAVE JE SLJEDEĆI:

UTORAK -  18.05.2021. OD 15.00 DO 18.00 SATI

NASTAVU ĆE IMATI 1. GRUPA - STUDENTI ČIJE PREZIME POČINJE SA SLOVOM A SVE DO SLOVA K (UKLJUČUJUĆI I TE STUDENTE)

SRIJEDA 19.05.2021. OD 15.00 DO 18.00 SATI

NASTAVU ĆE IMATI DRUGA GRUPA- STUDENTI ČIJE PREZIME POČINJE SLOVOM L DO KRAJA ABECEDE.

 

STUDIJSKE GRUPE