Suvremena kultura, obrazovanje i etika - Rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz kolegija Suvremena kultura, obrazovanje i etika, (30. 6. 2021.) položili su:

  1. ŠTEKO, Ana
  2. JOLIĆ, Antonija
  3. KUTLE, Matea
  4. KOŽUL, Darko
  5. LEKO, Marija

Usmeni dio ispita bit će održan 1. srpnja 2021. u 18:00

Ispit će biti održan na daljinu preko linka za nastavu.

 

STUDIJSKE GRUPE