Dodatni ispitni rokovi za studente III.g. PDS i II. g. DS u ak. 2020./21.

DODATNI ISPITNI ROKOVI ZA D ZAJEDNIČKE KOLEGIJE

 PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv kolegija

Nastavnik / suradnik

Ispitni rok

Hrvatski jezik 1 i 2

dr. sc. Katica Krešić, izv. prof./ Marija Vukoja Mikulić, v.asist.

21. 10. u 15,00

(uč. 2-2)

Hrvatski jezik; Hrvatski standardni jezik

dr. sc. Marina Kljajo- Radić, izv. prof.

19. 10. u 12,00

Filozofija odgoja i obrazovanja

dr. sc. Slavica Juka, red. prof. / Toni Herceg, v. asist.

20. 10. u 8,00

DIPLOMSKI STUDIJ

Naziv kolegija

Nastavnik / suradnik

Ispitni rok

Psihologija odgoja i obrazovanja

dr. sc. Ivona Čarapina-Zovko, doc.

19. 10. u 9,30

(online)

Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju

dr. sc. Dijana Vican, red. prof./ dr. sc. Tina Vekić, doc.

18. 10. u 9,00

(amf. AB Šimić)

Didaktika

dr. sc. Anita Zovko, red. prof./ dr. sc. Ines Blažević, doc.

18. 10. u 11,30

(online)

Suvremena kultura, obrazovanje i etika

dr. sc. Slavica Juka, red. prof. / Krešimir Tabak, v. asist.

18. 10. u 9,45

Rad s djecom s teškoćama u razvoju

dr. sc. Anita Begić, doc./ dr. sc. Maja Nižić/Ivan Bandić, v. asist.

18. 10. u 9,15

Projekti EU fondova

dr. sc. Mirjana Milićević, izv. prof.

20. 10. u 11,00

(amf. Sokrat)

  DODATNI ISPITNI ROKOVI ZA C IZBORNE KOLEGIJE

Preddiplomski studij

Naziv kolegija

Nastavnik / suradnik

Ispitni rok

Osnove informacijske pismenosti

dr. sc. Sonja Špiranec, red. prof./ dr. sc. Andrea Miljko, doc.

21. 10. u 10,00 (online)

Kršćanske teme u umjetnosti

dr. sc. Tatjana Mićević-Đurić, doc.

18. 10. u 10,00

Mediji i zaštita maloljetnika

dr. sc. Ilija Musa, izv. prof.

20. 10. u 14,30

Odgoj osobnosti

dr. sc. Dijana Vican, red. prof./ dr. sc. M. Krešić, doc.

22. 10. u 12,00

Suvremeno novinarstvo i njegovi utjecaji

dr. sc. Daniela Jurčić, izv. prof.

21. 10. u 9,45 (uč. 23)

Tehnike pisanja u novinarstvu

dr. sc. Miroslav Vasilj, doc./Marija Bago, asist.

18. 10. u 12,00

Digitalna obrada teksta i slike

dr. sc. N. Mikelić Preradović, red. prof. / M. Jurčić, v. asist.

18. 10. u 12,00 (online)

Medijska pismenost

dr. sc. Ivana Sivrić, doc.

22. 10. u 9,00 (uč. 24)

Mediji i rodne uloge

dr. sc. Martina Planinić, doc.

15. 10. u 12,00 (uč. 24)

Interkulturalno razumijevanje

dr. sc. Domagoj Galić, doc./ Ivan Kraljević, v.asist.

18. 10. u 11,00

Riječ i slika

dr. sc. I. Lazarević, doc./ Barbara Martinović, v. asist.

18. 10. u 11,30 (uč. 31)

Književnost i teatar

dr. sc. Tina Laco, doc.

 

Diplomski studij

Naziv kolegija

Nastavnik / suradnik

Ispitni rok

Informacijske tehnologije u obrazovanju

dr. sc. Andrea Miljko, doc./ Lucija Mandić, asist.

19. 10. u 10,00 (online)

Medijacija

dr. sc. Davorka Topić-Stipić, izv. prof.

18. 10. u 10,00

Domovinski rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (1991.-1995.)

dr. sc. Žarko Dugandžić, izv. prof.

20. 10. u 12,00 (uč.29)

Govorništvo

dr. sc. Ivona Baković, doc./ dr. sc. G. Zovko, v.asist.

21. 10. u 8,00 (uč. 30)

Stilovi hrvatskog jezika

dr. sc. Ivona Baković, doc./

19. 10. u 10,00

Civilno društvo

dr. sc. Davorka Topić-Stipić, izv. prof.

18. 10. u 10,00

Projekti EU fondova

dr. sc. Mirjana Milićević, izv. prof.

20. 10. u 11,00 (amf. AB Šimić)

Latinitet BiH

dr. sc. Luciana Boban, izv. prof.

 

Sveti Franjo u umjetnosti

dr. sc. Tatjana Mićević-Đurić, doc.

18. 10. u 10,00

Filozofija ljudskih prava

dr. sc. Dejan Vanjek, doc.

22. 10. u 18,00

Obrazovanje za demokratsku kulturu i ljudska prava

dr. sc. Ana-Mari Bošnjak, doc.

21. 10. u 13,00

 

STUDIJSKE GRUPE