Najava predavanja prof. dr. Dijane Vican za kolegij Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju

Prof. dr. sc. Dijana Vican održati će predavanje iz kolegija Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju u ponedjeljak, 18. listopada 2021. godine u terminu od 8:30 do 10:15 sati, u amfiteatru V. Klaić.

STUDIJSKE GRUPE