Projekti EU fondova - obavijest o izmjeni termina vježbi

Vježbe iz kolegija Projekti EU fondova održat će se u petak, 21. 1. od 8 do 9,30 u uč. 2-9, umjesto u srijedu 19. 1. Predavanja iz ovog kolegija ostaju u terminu 19. 1. od 9,45, kako je predviđeno rasporedom.

STUDIJSKE GRUPE