REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA PROJEKTI EU FONDOVA, održanog 31. siječnja 2022. god.

Ispit iz kolegija Projekti EU fondova položili su sljedeći studenti:

 1. Šimić Izabela
 2. Anić Helena
 3. Kujundžić Mari
 4. Ćurčić Sara
 5. Gagro Iva
 6. Čagalj Mia
 7. Ćurić Iva
 8. Vulić Ivo
 9. Bošković Romana
 10. Galić Sara
 11. Tolj Anamarija
 12. Radoš Božena
 13. Budimir Ana
 14. Stojanović Matea
 15. Tadić Ivana
 16. Misir Ana
 17. Šimić Josip
 18. Perić Tanja
 19. Sudar Arnela
 20. Popović Filip
 21. Gavran Matilda
 22. Peko Anela
 23. Sučić Marija

Upis ocjena biti će nakon prvog ispitnog roka.

STUDIJSKE GRUPE