Didaktika - obavijesti o nastavi i kolokviju

Doc. dr. Ines Blažević održat će vježbe iz Didaktike u četvrtak, 7.4.2022. od 8 do 14 sati u amfiteatru Sokrat.  Na vježbe je potrebno donijeti isprintane sve predviđene materijale za vježbe koji su postavljeni u SUMARUMU. U 8 sati će biti pisanje kolokvija, a od 9 počinje nastava vježbi.

STUDIJSKE GRUPE