Predavanja i predrok za Rad s djecom s teškoćama u razvoju

Predavanja iz kolegija Rad s djecom s teškoćama u razvoju se neće održati 9.1.2023. Obavijest o nadoknadi će biti postavljena u SUMARUM.
Predrok iz ovoga kolegij će se održati 23.1.2023.

STUDIJSKE GRUPE