Vizualne komunikacije - obavijest o ispitu

Ispit iz kolegija Vizualne komunikacije održati u petak, 17. 2. u 10 sati u učionici br. 26.

STUDIJSKE GRUPE