Uvodi sat Odgoj i obrazovanje u praksi i Odgoj osobnosti

ODGOJ I OBRAZOVANJE U PRAKSI - uvodni susret
 
Uvodni susret sa studentima koji su izabrali izborni kolegij Odgoj i obrazovanje u praksi održat će se u petak 10.3.2023. godine u 14:00 sati u amf. V. Klaić.
 
 
ODGOJ OSOBNOSTI - uvodni susret
 
Uvodni susret sa studentima koji su izabrali izborni kolegij Odgoj osobnosti održat će se u petak 10.3.2023. godine u 15:00 sati u amf. V. Klaić.

STUDIJSKE GRUPE