Teorija konflikata - obavijest o predroku

Predrok iz kolegija Teorija konflikata će se održati u petak, 16. lipnja u 9h u uč. 27.
Predrok je rezerviran za sve studente koji su bili redoviti na nastavi.

STUDIJSKE GRUPE