Rad s djecom s teškoćama u razvoju - rezultati ispita

Studenti Ana Crnković i Marko Vidović se pozivaju na usmeni dio ispita u petak 14.7.2023. u 10:00 sati.

STUDIJSKE GRUPE