Rezultati ispita iz kolegija Projekti EU fondova, održanog 12. srpnja 2023

Pismeni dio ispita položili su:

 
1. Ivana Alilović 
2. Karla Ivanković 
3. Marin Vidović  
4. Nikolina Čule  
5. Petar Čikeš 
6. Ivan Petrović 
 

STUDIJSKE GRUPE