Projekti EU fondova - odgoda vježbi

Vježbe iz predmete Projekti EU fondova neće se održati u četvrtak 19. 10., u 15 sati kako je predviđeno rasporedom. Termin nadoknade će se naknadno objaviti.

STUDIJSKE GRUPE