REZULTATI ISPITA IZ KOLEGIJA PROJEKTI EU FONDOVA, održanog 7. veljače 2024. god.

Ispit iz kolegija Projekti EU fondova položili su sljedeći studenti:
1. Blaženka Pavić
2. Lea Rupe
3. Marina Kvesić
4. Ivana Ljubas
5. Nikolina Zelen
6. Tadej Božić
7. Ana Anić
8. Ivana Runac
9. Toni Majić
Ocjene iz kolegija biti će upisane u ISS.

STUDIJSKE GRUPE