Vizualne komunikacije - obavijest o predavanju

Predavanje iz C izbornog predmeta Vizualne komunikacije održat će se 5. i 12. lipnja od 9 do 12 sati u uč. 27. 

STUDIJSKE GRUPE