Opća pedagogija - rezultati predroka

Predrok iz kolegija Opća pedagogija, održan 26. siječnja, položili su:

Buhovac Romana 
Herceg Gordana 
Jurišić Gala 
Lasić Marija 
Paponja Ljiljana 
Dramac Luce
Čolak Iva 
Lukić Ivana 
Pažin Filip 
Rajič Aleta 
Tadić Brigita 
Batinić Jelena 
Galić Mateja 
Kovčo Ivana 
Kustura Marijana 
Meštrović Martina 
Miličević Ivana
Sesar Ana
Granić Kristina 
Perić Ružica 
Rašica Patricia 
Tadić Bože 

Za informacije o ocjeni studenti se mogu javiti na peric.ines@gmail.com.

Studenti su obvezni prijaviti ispit za prvi ispitni rok kao i predati završnu verziju seminarskog rada.

Upis ocjena kod prof. dr.sc. Zlatka Miliše održati će se u ponedjeljak, 9. veljače, u uredu 44. Mole se studenti da indekse donesu u 8h. 
 

STUDIJSKE GRUPE