Psihologija odgoja i obrazovanja- rezultati ispita

Ispit iz kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja su položili:

Bevanda Blagica, Ćavar Ana, Kolenda Marijana, Kovčo Ivana, Lasić Ana,

Lasić Marija, Lukić Ivana, Martinović Matej, Meštrović Martina, Pehar Monika i Tadić Božo.

Upis ocjena je 19.veljače (ured br. 60, u 10.00h).

STUDIJSKE GRUPE