OBAVIJEST ZA STUDENTE POVIJESTI

Studenti prve godine preddiplomskog studija Povijesti  unutar matičnog „prostora“ od 14 ECTS bodova biraju jedan od ponuđenih kolegija s nastavničkim kompetencijama:

 

LJETNI SEMESTAR

Kod

Kolegija

Naziv kolegija

Semestar

Broj sati tjedno

(p+s+v)

ECTS

Nositelj kolegija

Broj ureda

 

FFZAB207

 

Pedagoška komunikacija

 

 

 

II

15+0+15

2

dr. sc. Anita Klapan, red. prof. / Ines Perić, v. asist.

44

 

FFZAB208

Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju

 

 

II

15+15+0

2

dr. sc. Dijana Vican, red. prof. / Ines Perić, v. asist.

44

 

 

Studenti prve godine preddiplomskog studija kombinacije Povijesti-Pedagogija  unutar matičnog „prostora“ od 14 ECTS bodova ne biraju gore navedene kolegije, nego jedan od ponuđenih:

 

Kod

Kolegija

Naziv kolegija

Broj sati tjedno

(p+s+v)

ECTS

Nositelj kolegija

Broj ureda

FFHRB213D

Hrvatski jezik i pisma u srednjem vijeku

15+0+15

2

dr. sc. Šimun Novaković, doc., Ružica Tolić, asist.

2-3

(zajednička zgrada FF-a i PMF-a)

FFHRB210D

Komparativna književnost

30+15+0

2

dr. sc. Antun Lučić, red. prof., Tina Laco, asist.

52

FFLAB210

Antička mitologija

30+0+0

2

dr. sc. Luciana Boban, doc.

44

FFFIB224

Akademsko pismo

15+15+0

2

dr. sc. Ivica Musić, izv. prof. / Mate Penava, asist.

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJSKE GRUPE