Psihologija odgoja i obrazovanja- rezultati ispita

Ispit iz kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja (održan 19. veljače) su položili:

 

Čolak Iva, Ćurčić Ivan, Dragičević Danijel, Filipović Magdalena, Galić Mateja, Granić Kristina, Herceg Gordana, Karačić Marija, Kolenda Marijana, Miličević Ivana,

Obad Pero, Orlović Marija, Perković Ivana, Perić Vladenka, Rogić Ana i Vidović Dalibor.

O terminu upisa ocjena će studenti biti naknadno obaviješteni.  

STUDIJSKE GRUPE