Rezultati ispita iz kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja

Pismeni dio ispita iz kolegija Psihologija odgoja i obrazovanja, održan 31.ožujka, položile su: Bavrka Vanja, Brnadić Josipa, Cigić Andrijana, Ćavar Iva, Marković Gordana,                Marić Maria, Raos Maja i Sesar Kristina.

Studijske grupe