Osnove psihologije - Rezultati travanjskog ispitnog roka

Ispit  iz izbornog C kolegija Osnove psihologije, koji je održan 14.04.2015., položili su:

1. Krešimir Madunović (GEO-POV)    
2. Ivan Kolak                  (HRV)  
3. Sven Korać                 (ENG)  
4. Boris Dragičević         (ENG) 
5. Manuela Tolić             (ENG) 
6. Monika Kurilj              (ENG)   
7. Renato Sopta                (ENG) 
8. Matea Čović                 (HRV) 
9. Mladenka Medić          (PED-POV)
10. Ante Krajinović          (POV-ZEM)
11. Anita Marić                (ENG) 
12. Katarina Spajić           (ENG) 
13. Marinka Grizelj    
14. Josip Ivanković         (POV) 
15. Mathea Marić           (HRV-NJEM)   

N.B. O upisu ocjena bit ćete naknadno obaviješteni.

STUDIJSKE GRUPE