Rezultati ispita kod prof. dr. Šimuna Muse

Rezultati ispita kod prof. dr. Šimuna Muse

 

• Pismeni dio ispita uz kolegija Hrvatska književnost 20. st. položili su:

-        Katarina Šarić

-        Jasminka Kolovrat

-        Katarina Galić

• Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatska književnost druge moderne položili su:

-        Ana Rimac

-        Ivana Musić

-        Andrea Čolak

-        Matea Čutura

-        Maja Bakula

• Pismeni dio ispita iz kolegija Novija hrvatska književnost položila je Ivana Lončar.

 

Usmeni ispiti održat će se u četvrtak, 30. travnja 2015. godine  u 9.30.

Studijske grupe