Filozofija odgoja i obrazovanja - 24.4.2015.

Filozofija odgoja i obrazovanja

Studenti koji su preporučeni za usmeni ispit:

·         Barbarić Ivan

·         Papac Tomislav

·         Galić Slava

·         Bobaš Ljubica

·         Kolobarić Ivana

·         Podrug Petra

·         Marelja Katarina

·         Musa Mirko

·         Đerek Jelena

·         Drljo Vikica

·         Lovrić Gabriela

·         Kolovrat Jasminka

·         Barbara Pervan

·         Jurić Ivan

·         Šapina Ana

·         Dragić Ivana

·         Brekalo Sandra

·         Maros Ivana

·         Đuzel Nikola

·         Šesto Tea

·         Brno Svjetlana

·         Mišura Anto

·         Pavlović Valentina

Usmeni ispit: ponedjeljak, u 11:15, ured 45

Napomene: više radova različitih studenata bilo je sintaktički identično!

U popisu iss ispitnih prijava nedostaju oni studenti čija su imena istaknuta podvučenim slovima!

 

 

STUDIJSKE GRUPE