Medijski sustavi - rezultati drugog kolokvija

Drugi kolokvij iz predmeta Medijski sustavi položili su sljedeći studenti:
 

Marina Zelić  2-3

Pola Bruna Bašić  3-4

Jelena Čuljak  5

Gabrijela Jarak  4

Petra Lučić  5

Sanja Cvitković  4

Milan Odak  3

Ivan Čupić  5

Jelena Šego  4

Danijela Kukić  4-5

Marija Bošnjak  3-4

Ana Malekin  4

Tomislav Petrović  4-5

Martina Sičaja  4

Tomislava Šarčević  4

Ante Vukušić  4

Barbara Bandur  3-4

Marin Petrović  4

Dajana Jozić  3-4

Draga Vištica  5

Irena Omejic  4-5

Marko Vrljić  4

Ana Kvesić  4-5

Andrea Raguž  4

Ivana Devčić  4

Josipa Prkačin  3-4

Ivana Vidović  5

Matea Raguž  3

Doris Jakić  4

Marko Damjanović  3-4

Ivana Boban  4

Matej Marević  2

Dijana Lasić  5

Ana – Marija Vidović  4

Katarina Klinac  3

Doris Kapetanović  4

Studijske grupe